DORADZTWO TRANSAKCYJNE

Warsaw Equity Partners świadczy usługi doradztwa transakcyjnego dostosowane do indywidualnych potrzeb swoich klientów. Specjalizujemy się w doradztwie przy wszelkiego rodzaju prywatnych transakcjach kapitałowych, w szczególności takich jak zakup i sprzedaż firm oraz pozyskiwanie finansowania na rozwój.

Doradztwo Transakcyjne dla Funduszy
Zatrudniają nas inwestorzy finansowi, dla których poszukujemy ciekawych celów inwestycji na terenie Polski. Współpracujący inwestorzy to przede wszystkim fundusze private equity, które nie posiadają biur regionalnych w regionie Europy środkowo-wschodniej lub mają ograniczone lokalne kadry, lecz także majętne osoby prywatne. W zależności od potrzeb powyższych inwestorów świadczymy zarówno kompleksowe usługi doradcze przy całości procesu transakcyjnego, jak również usługi w węższym zakresie przy wybranych fragmentach procesu transakcyjnego.

wep_team_new_final

Doradztwo Transakcyjne dla Właścicieli Spółek

Pozyskanie Kapitału dla Spółki lub jej Właścicieli

Przedsiębiorcom poszukującym inwestorów do firm oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania związanego z rozwojem spółki. Zapewniamy dotarcie do szerokiego grona podmiotów potencjalnie zainteresowanych taką inwestycją – zarówno instytucjonalnych inwestorów finansowych jak i zamożnych inwestorów prywatnych oraz do funduszy typu mezzanine. Możemy zająć się kompleksową koordynacją całego procesu pozyskania finansowania, w szczególności ustaleniem optymalnych dla naszego klienta warunków transakcji, nadzorem nad realizacją badania firmy (due-diligence) oraz negocjacjami umowy i finalizacją transakcji. Pracowaliśmy z wieloma funduszami typu private equity obecnymi na polskim rynku – m. in. Advent International, BBI Capital, Icentis Capital, Enterpise Investors, Krokus, Mid Europa Partners, Taiga Mistral oraz V4C. Znamy zalety oraz ograniczenia tego rodzaju inwestorów, dzięki czemu potrafimy dla naszych klientów wynegocjować optymalne warunki transakcji.

Sprzedaż firmy

Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji transakcji sprzedaży całości lub części pakietu udziałów/akcji w spółkach.

Sprzedaż firmy jest procesem bardzo skomplikowanym, a do tego często zabarwionym emocjonalnie z uwagi na naturalne utożsamianie się właściciela z fimą, toteż każdą transakcję poprzedzamy wnikliwą dyskusją z klientem odnośnie oczekiwanych efektów, preferowanych typów inwestorów, do których będzie skierowana oferta oraz samej struktury transakcji. Zajmujemy się koordynacją całego procesu transakcyjnego, co umożliwia właścicielom i kierownictwu firmy skoncentrowanie się na bieżącej działalności operacyjnej.

Doradztwo Transakcyjne dla Zarządów i Kadry Menadżerskiej przy transakcji wykupu (MBO)

Posiadamy doświadczenie w transakcjach wykupu spółek przez kadrę zarządzającą. Znamy inwestorów finansowych zainteresowanych tego typu inwestycjami (zaangażowanie zewnętrznych inwestorów finansowych jest zwykle konieczne ze względu na ograniczone możliwości finansowe kadry menedżerskiej) oraz wymagania banków, które zapewniają finansowanie dłużne.

Inwestycje Własne Pre-IPO

Jesteśmy zainteresowani finansowaniem przedsiębiorstw, które w perspektywie do 2 lat mogą być wprowadzone na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie lub na rynek New-Connect. Finansowanie ma formę inwestycji Pre-IPO, realizowanej w drodze objęcia udziałów w danej spółce przez Warsaw Equity Partners lub podmiot z nią powiązany. Interesują nas przede wszystkim spółki charakteryzujące się dynamicznym tempem wzrostu zarządzane przez doświadczone i zmotywowane zespoły menedżerskie.

Back to Top