DOŚWIADCZENIE

Poniżej prezentujemy wybrane zrealizowane przez partnerów transakcje w czasie kariery zawodowej w instytucjach, w których pracowaliśmy.

 

Profi

2017

Pełniliśmy rolę doradcy transakcyjnego dla właścicieli WWŻ Profi – czołowego producenta markowych świeżych produktów gotowych do spożycia oraz lidera na rynku pasztetów w Polsce generującego roczną EBITDA ok 20 mln…...

View Details

INNOVA

2017

Z funduszem Innova Capital przeprowadziliśmy transakcję zakupu największego producenta markowych siedzisk biurowych w Polsce z przychodami przekraczającymi 400 mln zł....

View Details

Resource Partners

2015

Wespół z Alcom Corporate Finance doradzaliśmy funduszowi Resource Partners przy zakupie większościowego pakietu akcji w Grupie Golpasz. Golpasz to wiodący producent pasz w Polsce z przychodami przekraczającymi 400 mln zł.…...

View Details

Netmedia

2014

Doradzaliśmy Net Media S.A. przy sprzedaży 40% pakietu w firmie Finder S.A. Kupującym był BNP Paribas Polska, a wartość transakcji wynosiła 17 mln zł. Finder jest największą w Polsce firmą…...

View Details

Mercor

2013

Doradzaliśmy Grupie Mercor przy sprzedaży największego działu generującego przychody ok. 200 mln zł stanowiące około połowy przychodów Grupy. Główna trudność transakcji polegała na sprzedaży aktywa, które w momencie oceny transakcji…...

View Details

BEST

1998

Doradzaliśmy BEST i jej właścielowi przy pozyskaniu kapitału dla spółki i jednoczesnej sprzedaży części posiadanego pakietu akcji przez założyciela spółki w ramach oferty publicznej na GPW. Uzyskana cena za akcje,…...

View Details

Gebomsa

2012

Doradzaliśmy hiszpańskiej spółce Gebomsa – największej firmie w Europie świadczącej specjalistyczne usługi przepompowywania betonu – przy zakupie Betopompa należącej do Lafarge. W ramach projektu zorganizowaliśmy dla kupującego finansowanie dłużne na…...

View Details

Lotos

2012

Doradzaliśmy Grupie Lotos przy sprzedaży spółki zależnej Lotos Parafiny z przychodami około 300 mln PLN w momencie transakcji. Ostatecznym kupującym był zarząd spółki wspierany przez fundusz private equity Krokus przy…...

View Details

Martifer

2011

Doradzaliśmy portugalskiej grupie przemysłowej Martifer przy sprzedaży operacyjnej farmy wiatrowych o mocy nominalnej 18 MW zlokalizowanej w południowo – wschodniej Polsce. Projekt był skomplikowany z uwagi na złożoność prawną projektów…...

View Details

Martifer

2011

Doradzaliśmy portugalskiej grupie przemysłowej Martifer przy sprzedaży operacyjnej farmy wiatrowych o mocy nominalnej 10 MW zlokalizowanej w południowo – wschodniej Polsce. Projekt był skomplikowany z uwagi na złożoność prawną projektów…...

View Details

Skanska

2011

Doradzaliśmy koncernowi Skanska przy akwizycji jednej z największych drogowych firm budowlanych w regionie północno-wschodniej Polski. W momencie akwizycji Grupa Pudiz generowała ok. 200 mln PLN przychodów. Specyfiką transakcji był bardzo…...

View Details

Tiltra

2010

Doradzaliśmy największej litewskiej grupie budowlanej Tiltra przy zakupie jednej z największych firm budowlanych firm drogowych na południu Polski z przychodami przekraczającymi 500 mln PLN w momencie transakcji i dysponującej ponad…...

View Details

Jeronimo Martins

2008

Doradzaliśmy Grupie Jeronimo Martins Polska przy zakupie wybranych lokalizacji sklepowych od Grupy Topmarket. Specyfika transakcji polegała na narzuconej przez JM strukturze transakcji polegającej na zapłaceniu tzw. odstępnego, co powodowało wiele…...

View Details

Duda Bis

2008

Doradzaliśmy Duda Bis z Sosnowca przy pozyskaniu kapitału. Inwestorem został fundusz BBI Capital, który dostarczył spółce 20 mln PLN w formie podwyższenia kapitału. Transakcja odbywała się w wymagających warunkach z…...

View Details

Asseco

2007

Doradzaliśmy Grupie Asseco przy zakupie spółki SI Kapitał mającą silną pozycję w Polsce w zakresie modułów oprogramowania dla banków....

View Details

Kolastyna

2006

Doradzaliśmy Grupie Kolastyna w procesie konsolidacji rynku kosmetycznego w Polsce. Pierwszym etapem współpracy było doradztwo przy akwizycji niewielkiej spółki Unicolor zajmującej silną pozycję w segmencie wosków depilacyjnych....

View Details

HTL Strefa

2006

Doradzaliśmy właścicielom spółki HTL Strefa przy wyborze najlepszego momentu do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej spółki i wyborze oferującego. Następnie nasza rola polegała na reprezentowaniu właścicieli w rozmowach z oferującym oraz…...

View Details

CEDC

2005

Doradzaliśmy koncernowi Bols przy połączeniu z CEDC, a następnie jako jeden z dwóch doradców finansowych doradzaliśmy CEDC przy zakupie większościowego pakietu akcji producenta Żubrówki Polmosu Białystok w procesie prywatyzacji przeprowadzonym…...

View Details

TIH

2004

Doradzaliśmy zagranicznemu wyspecjalizowanemu funduszowi przy akwizycji spółki Tiga Yacht będącej operatorem największego portu jachtowego na Mazurach. Proces wymagał negocjacji z ponad 300 akcjonariuszami spółki celem ustalenia warunków transakcyjnych....

View Details

Santander

2004

Doradzaliśmy Grupie Santander przy akwizycji 100% udziałów w PTF z Wrocławia, który był wyspecjalizowanym pośrednikiem w sprzedaży kredytów samochodowych. Dla Grupy Santander transakcja oznaczała de facto wejście na rynek Polski,…...

View Details

Prokom

2004

Doradzaliśmy Prokom Investments przy sprzedaży 25% pakietu w Banku Pocztowym....

View Details

Coca-Cola

2002

Doradzaliśmy koncernowi Coca-Cola przy zakupie producenta wody mineralnej Multi-Vita od koncernu Maspex....

View Details

TEK-POL

2002

Doradzaliśmy właścicielom Tek-Pol w procesie sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu. Wybór inwestora okazał się dodatkowo skomplikowany z uwagi na odmienne preferencje dwóch udziałowców. Ostatecznie inwestorem kupującym została Grupa Mondi....

View Details

FTGROUP

2000

Doradzaliśmy koncernowi France Telecom przy negocjacjach zakupu pakietu kontrolnego Telekomunikacji Polskiej w procesie prywatyzacji spółki przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Do dziś jest to jedna z największych transakcji kapitałowych w Polsce....

View Details

Warta

2000

Doradzaliśmy właścicielom firmy ubezpieczeniowej Warta przy pozyskaniu inwestora strategicznego. Ostatecznie inwestorem została największa belgijska grupa bankowa KBC, która dzięki transakcji weszła na rynek polski....

View Details

Clif

1999

Doradzaliśmy Centrum Leasingów i Finansów przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej spółki. Dzięki IPO CLIF stał się pierwszą notowaną firmą leasingową w Polsce....

View Details

URTICA

1999

Doradzaliśmy właścicielom Urtica, będącej największym krajowym dystrybutorem leków dla lecznictwa zamkniętego, przy sprzedaży Spółki inwestorowi branżowemu. Rolę doradcy podjęliśmy już po podpisaniu przedwstępnej umowy o sprzedaży wszystkich akcji spółki do…...

View Details

Jutrzenka

1998

Doradzaliśmy zarządowi Jutrzenki przy przeprowadzeniu emisji wtórnej akcji. Oferta skierowana była przede wszystkim do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych....

View Details

GPRD

1997

Doradzaliśmy zarządowi Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych (obecnie Skanska) w ramach pierwszej emisji akcji na GPW w Warszawie. Zastosowaliśmy unikalny sposób ustalenia ceny emisyjnej, tzw. Dutch Auction, dzięki czemu osiągneliśmy dla…...

View Details

Amica

1997

Doradzaliśmy właścicielom Amica Wronki przy przy emisji prywatnej akcji (Pre-IPO), poprzedzającej podwyższenie kapitału w ramach oferty publicznej na GPW w Warszawie. W przypadku obu emisji uzyskana cena za akcje, będąca…...

View Details
Back to Top