DOŚWIADCZENIE

Poniżej prezentujemy wybrane zrealizowane przez partnerów transakcje w czasie kariery zawodowej w instytucjach, w których pracowaliśmy.

 

Profi

2017

Pełniliśmy rolę doradcy transakcyjnego dla właścicieli WWŻ Profi – czołowego producenta markowych świeżych produktów gotowych do spożycia oraz lidera na rynku pasztetów w Polsce generującego roczną EBITDA ok 20 mln zł. Kupującym był fundusz Coast2Coast Capital wywodzący się z Republiki Południowej Afryki.

INNOVA

2017

Z funduszem Innova Capital przeprowadziliśmy transakcję zakupu największego producenta markowych siedzisk biurowych w Polsce z przychodami przekraczającymi 400 mln zł.

Resource Partners

2015

Wespół z Alcom Corporate Finance doradzaliśmy funduszowi Resource Partners przy zakupie większościowego pakietu akcji w Grupie Golpasz. Golpasz to wiodący producent pasz w Polsce z przychodami przekraczającymi 400 mln zł. Resource Partners to wiodący fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej zarządzający kapitałami w wysokości 300 mln Euro.

Netmedia

2014

Doradzaliśmy Net Media S.A. przy sprzedaży 40% pakietu w firmie Finder S.A. Kupującym był BNP Paribas Polska, a wartość transakcji wynosiła 17 mln zł. Finder jest największą w Polsce firmą świadczącą usługi lokalizacyjne pojazdów oraz obiektów ruchomych w oparciu o technologie GPS.

Mercor

2013

Doradzaliśmy Grupie Mercor przy sprzedaży największego działu generującego przychody ok. 200 mln zł stanowiące około połowy przychodów Grupy. Główna trudność transakcji polegała na sprzedaży aktywa, które w momencie oceny transakcji przez kupujących, a także w momencie zawarcia wiążących umów sprzedaży, nie było wydzielone prawnie ani organizacyjnie.

BEST

1998

Doradzaliśmy BEST i jej właścielowi przy pozyskaniu kapitału dla spółki i jednoczesnej sprzedaży części posiadanego pakietu akcji przez założyciela spółki w ramach oferty publicznej na GPW. Uzyskana cena za akcje, która znacznie przerosła oczekiwania właściciela, była wynikiem przemyślanego pozycjonowania spółki przed inwestorami zagranicznymi podczas road-show w Europie oraz wielu miastach w USA.

Gebomsa

2012

Doradzaliśmy hiszpańskiej spółce Gebomsa – największej firmie w Europie świadczącej specjalistyczne usługi przepompowywania betonu – przy zakupie Betopompa należącej do Lafarge. W ramach projektu zorganizowaliśmy dla kupującego finansowanie dłużne na sfinansowanie transakcji oraz  wynegocjowaliśmy kilkuletni kontrakt handlowy z Lafarge.

Lotos

2012

Doradzaliśmy Grupie Lotos przy sprzedaży spółki zależnej Lotos Parafiny z przychodami około 300 mln PLN w momencie transakcji. Ostatecznym kupującym był zarząd spółki wspierany przez fundusz private equity Krokus przy dodatkowym posiłkowaniu kredytem bankowym. Transakcja była trudna z uwagi na poważne uzależnienie spółki od Grupy Lotos w zakresie podstawowego surowca do produkcji parafiny oraz uzależnienie działu produkcji świec od jednego partnera handlowego.

Martifer

2011

Doradzaliśmy portugalskiej grupie przemysłowej Martifer przy sprzedaży operacyjnej farmy wiatrowych o mocy nominalnej 18 MW zlokalizowanej w południowo – wschodniej Polsce. Projekt był skomplikowany z uwagi na złożoność prawną projektów OZE, co wymagało bardzo szerokiego zakresu badania due-diligence przez potencjalnych inwestorów oraz na fakt, że farma była w trakcie budowy. Ostatecznie kupującym została IKEA.

Martifer

2011

Doradzaliśmy portugalskiej grupie przemysłowej Martifer przy sprzedaży operacyjnej farmy wiatrowych o mocy nominalnej 10 MW zlokalizowanej w południowo – wschodniej Polsce. Projekt był skomplikowany z uwagi na złożoność prawną projektów OZE, co wymagało bardzo szerokiego zakresu badania due-diligence przez potencjalnych inwestorów. Ostatecznie kupującym została IKEA.

Skanska

2011

Doradzaliśmy koncernowi Skanska przy akwizycji jednej z największych drogowych firm budowlanych w regionie północno-wschodniej Polski. W momencie akwizycji Grupa Pudiz generowała ok. 200 mln PLN przychodów. Specyfiką transakcji był bardzo rozbudowany wieloetapowy proces zatwierdzania transakcji w koncernie Skanska oraz fakt istnienia kilkudziesięciu sprzedających (głównie pracowników Pudiz).

Tiltra

2010

Doradzaliśmy największej litewskiej grupie budowlanej Tiltra przy zakupie jednej z największych firm budowlanych firm drogowych na południu Polski z przychodami przekraczającymi 500 mln PLN w momencie transakcji i dysponującej ponad 15 otaczarniami. Trudność transakcji polegała na przeprowadzeniu transakcji w sytuacji istnienia ponad 100 sprzedających, z pośród których znaczna część była przeciwna sprzedaży akcji.

Jeronimo Martins

2008

Doradzaliśmy Grupie Jeronimo Martins Polska przy zakupie wybranych lokalizacji sklepowych od Grupy Topmarket. Specyfika transakcji polegała na narzuconej przez JM strukturze transakcji polegającej na zapłaceniu tzw. odstępnego, co powodowało wiele potencjalnych trudności logistycznych dla sprzedających.

Duda Bis

2008

Doradzaliśmy Duda Bis z Sosnowca przy pozyskaniu kapitału. Inwestorem został fundusz BBI Capital, który dostarczył spółce 20 mln PLN w formie podwyższenia kapitału. Transakcja odbywała się w wymagających warunkach z uwagi na pogarszającą się sytuacje finansową Duda Bis i realną groźbą wypowiedzenia kredytów przez banki finansujące spółkę.

Asseco

2007

Doradzaliśmy Grupie Asseco przy zakupie spółki SI Kapitał mającą silną pozycję w Polsce w zakresie modułów oprogramowania dla banków.

Kolastyna

2006

Doradzaliśmy Grupie Kolastyna w procesie konsolidacji rynku kosmetycznego w Polsce. Pierwszym etapem współpracy było doradztwo przy akwizycji niewielkiej spółki Unicolor zajmującej silną pozycję w segmencie wosków depilacyjnych.

HTL Strefa

2006

Doradzaliśmy właścicielom spółki HTL Strefa przy wyborze najlepszego momentu do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej spółki i wyborze oferującego. Następnie nasza rola polegała na reprezentowaniu właścicieli w rozmowach z oferującym oraz inwestorami celem zapewnienia maksymalizacji warunków cenowych oferty.

CEDC

2005

Doradzaliśmy koncernowi Bols przy połączeniu z CEDC, a następnie jako jeden z dwóch doradców finansowych doradzaliśmy CEDC przy zakupie większościowego pakietu akcji producenta Żubrówki Polmosu Białystok w procesie prywatyzacji przeprowadzonym przez Skarbu Państwa.

TIH

2004

Doradzaliśmy zagranicznemu wyspecjalizowanemu funduszowi przy akwizycji spółki Tiga Yacht będącej operatorem największego portu jachtowego na Mazurach. Proces wymagał negocjacji z ponad 300 akcjonariuszami spółki celem ustalenia warunków transakcyjnych.

Santander

2004

Doradzaliśmy Grupie Santander przy akwizycji 100% udziałów w PTF z Wrocławia, który był wyspecjalizowanym pośrednikiem w sprzedaży kredytów samochodowych. Dla Grupy Santander transakcja oznaczała de facto wejście na rynek Polski, a PTF był w tamtym momencie ostatnim liczącym się graczem w swoim segmencie możliwym do kupienia. Elementem komplikującym transakcję była konieczność wykupu całego portfela kredytów z Millennium Bank, z którym PTF współpracował na zasadzie wyłączności.

Prokom

2004

Doradzaliśmy Prokom Investments przy sprzedaży 25% pakietu w Banku Pocztowym.

Coca-Cola

2002

Doradzaliśmy koncernowi Coca-Cola przy zakupie producenta wody mineralnej Multi-Vita od koncernu Maspex.

TEK-POL

2002

Doradzaliśmy właścicielom Tek-Pol w procesie sprzedaży spółki inwestorowi strategicznemu. Wybór inwestora okazał się dodatkowo skomplikowany z uwagi na odmienne preferencje dwóch udziałowców. Ostatecznie inwestorem kupującym została Grupa Mondi.

FTGROUP

2000

Doradzaliśmy koncernowi France Telecom przy negocjacjach zakupu pakietu kontrolnego Telekomunikacji Polskiej w procesie prywatyzacji spółki przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Do dziś jest to jedna z największych transakcji kapitałowych w Polsce.

Warta

2000

Doradzaliśmy właścicielom firmy ubezpieczeniowej Warta przy pozyskaniu inwestora strategicznego. Ostatecznie inwestorem została największa belgijska grupa bankowa KBC, która dzięki transakcji weszła na rynek polski.

Clif

1999

Doradzaliśmy Centrum Leasingów i Finansów przy przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej spółki. Dzięki IPO CLIF stał się pierwszą notowaną firmą leasingową w Polsce.

URTICA

1999

Doradzaliśmy właścicielom Urtica, będącej największym krajowym dystrybutorem leków dla lecznictwa zamkniętego, przy sprzedaży Spółki inwestorowi branżowemu. Rolę doradcy podjęliśmy już po podpisaniu przedwstępnej umowy o sprzedaży wszystkich akcji spółki do PGF, największego polskiego dystrybutora farmaceutyków. W procesie sprzedaży poszerzyliśmy grono potencjalnych inwestorów dzięki czemu uzyskaliśmy trzy dodatkowe oferty nabycia Spółki, które zostały skonfrontowane z ofertą PGF. Podejście to okazało się bardzo skuteczne i umożliwiło szybkie zamknięcie transakcji, a zapłacona przez PGF cena – 7 mln USD, stanowiła kwotę o 30% wyższą od kwoty początkowo oferowanej na podstawie umowy przedwstępnej.  

Jutrzenka

1998

Doradzaliśmy zarządowi Jutrzenki przy przeprowadzeniu emisji wtórnej akcji. Oferta skierowana była przede wszystkim do zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

GPRD

1997

Doradzaliśmy zarządowi Gdańskiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych (obecnie Skanska) w ramach pierwszej emisji akcji na GPW w Warszawie. Zastosowaliśmy unikalny sposób ustalenia ceny emisyjnej, tzw. Dutch Auction, dzięki czemu osiągneliśmy dla klienta maksymalnie wysoką cenę emisyjną.

Amica

1997

Doradzaliśmy właścicielom Amica Wronki przy przy emisji prywatnej akcji (Pre-IPO), poprzedzającej podwyższenie kapitału w ramach oferty publicznej na GPW w Warszawie. W przypadku obu emisji uzyskana cena za akcje, będąca wynikiem szeroko zakrojonego marketingu spółki (road-show w wielu krajach w Europie oraz USA), znacznie przerosła oczekiwania właścicieli.

Back to Top