PARTNERZY

W Warsaw Equity Partners wszystkie projekty prowadzone są bezpośrednio przez założycieli WEP – Bartłomieja Postepskiego i Mikołaja Dietricha, którzy pracują razem od ponad 15 lat, wspieranych przez grupę doświadczonych współpracowników, co zapewnia najwyższy poziom profesjonalizmu świadczonych usług.

Bartłomiej Postępski

Bartłomiej Postępski jest bankierem inwestycyjnym z ponad 18 letnim doświadczeniem przy realizacji dużych transakcji na rynku fuzji i przejęć.
W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zrealizował ponad 20 transakcji, z tego znakomitą większość stanowiły transakcje o wartości przewyższającej 100 mln zł.
Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w międzynarodowej grupie MC Concordia w 1996 roku, w której po kilku latach osiągnął status partnera stając się jednocześnie 24% udziałowcem firmy.
W 2009 roku wespół z pozostałymi 3 partnerami, sprzedał swoje udziały portugalskiemu bankowi inwestycyjnemu Espirito Santo de Investimento zachowując funkcję menadżerską i pracując w banku do 2014 r.
Od 2014 r. wspólnie z Mikołajem Dietrichem prowadzi własną firmę inwestycyjno-doradczą Warsaw Equity Partners.
Bartłomiej Postępski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Mikołaj Dietrich

Mikołaj Dietrich posiada ponad 20 letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej zdobyte podczas realizacji transakcji fuzji i przejęć oraz finansowania na rynku kapitałowym akcji, przy których pracował dla polskich przedsiębiorstw i inwestorów zagranicznych.

Na początku 2014 roku razem z Bartłomiejem Postępskim założył własną fimę inwestycyjno-doradczą Warsaw Equity Partners.

Przed założeniem własnej firmy, Mikołaj Dietrich pełnił funkcję dyrektora w portugalskim banku inwestycyjnym Espirito Santo de Investimento oraz członka zarządu w Espirito Santo Investment.

Od 2000 do 2009 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Concordia sp. z o.o., wiodącej polskiej firmie bankowości inwestycyjnej, specjalizującej się w transakcjach fuzji i przejęć. W 2009 roku razem z 3 pozostałymi partnerami sprzedał swoje udziały największemu portugalskiemu bankowi inwestycyjnemu Espirito Santo de Investimento.

W latach 1996-1999 był udziałowcem oraz członkiem zarządu Wood & Company, wiodącym biurze maklerskim w Europie środkowo-wschodniej, gdzie był odpowiedzialny za rynkek kapitałowy.

Od 1990 do 1995 roku pracował w Merrill Lynch w USA na stanowisku doradcy inwestycyjnego.

Ukończył University of California w Davis na wydziale ekonomii.

Back to Top