CEDC

2005

Project Description

Doradzaliśmy koncernowi Bols przy połączeniu z CEDC, a następnie jako jeden z dwóch doradców finansowych doradzaliśmy CEDC przy zakupie większościowego pakietu akcji producenta Żubrówki Polmosu Białystok w procesie prywatyzacji przeprowadzonym przez Skarbu Państwa.

Back to Top