Duda Bis

2008

Project Description

Doradzaliśmy Duda Bis z Sosnowca przy pozyskaniu kapitału. Inwestorem został fundusz BBI Capital, który dostarczył spółce 20 mln PLN w formie podwyższenia kapitału. Transakcja odbywała się w wymagających warunkach z uwagi na pogarszającą się sytuacje finansową Duda Bis i realną groźbą wypowiedzenia kredytów przez banki finansujące spółkę.

Back to Top