Lotos

2012

Project Description

Doradzaliśmy Grupie Lotos przy sprzedaży spółki zależnej Lotos Parafiny z przychodami około 300 mln PLN w momencie transakcji. Ostatecznym kupującym był zarząd spółki wspierany przez fundusz private equity Krokus przy dodatkowym posiłkowaniu kredytem bankowym. Transakcja była trudna z uwagi na poważne uzależnienie spółki od Grupy Lotos w zakresie podstawowego surowca do produkcji parafiny oraz uzależnienie działu produkcji świec od jednego partnera handlowego.

Back to Top