Martifer

2011

Project Description

Doradzaliśmy portugalskiej grupie przemysłowej Martifer przy sprzedaży operacyjnej farmy wiatrowych o mocy nominalnej 18 MW zlokalizowanej w południowo – wschodniej Polsce. Projekt był skomplikowany z uwagi na złożoność prawną projektów OZE, co wymagało bardzo szerokiego zakresu badania due-diligence przez potencjalnych inwestorów oraz na fakt, że farma była w trakcie budowy. Ostatecznie kupującym została IKEA.

Back to Top