Santander

2004

Project Description

Doradzaliśmy Grupie Santander przy akwizycji 100% udziałów w PTF z Wrocławia, który był wyspecjalizowanym pośrednikiem w sprzedaży kredytów samochodowych. Dla Grupy Santander transakcja oznaczała de facto wejście na rynek Polski, a PTF był w tamtym momencie ostatnim liczącym się graczem w swoim segmencie możliwym do kupienia. Elementem komplikującym transakcję była konieczność wykupu całego portfela kredytów z Millennium Bank, z którym PTF współpracował na zasadzie wyłączności.

Back to Top