URTICA

1999

Project Description

Doradzaliśmy właścicielom Urtica, będącej największym krajowym dystrybutorem leków dla lecznictwa zamkniętego, przy sprzedaży Spółki inwestorowi branżowemu. Rolę doradcy podjęliśmy już po podpisaniu przedwstępnej umowy o sprzedaży wszystkich akcji spółki do PGF, największego polskiego dystrybutora farmaceutyków.

W procesie sprzedaży poszerzyliśmy grono potencjalnych inwestorów dzięki czemu uzyskaliśmy trzy dodatkowe oferty nabycia Spółki, które zostały skonfrontowane z ofertą PGF. Podejście to okazało się bardzo skuteczne i umożliwiło szybkie zamknięcie transakcji, a zapłacona przez PGF cena – 7 mln USD, stanowiła kwotę o 30% wyższą od kwoty początkowo oferowanej na podstawie umowy przedwstępnej.

 

Back to Top